CEDE 20-22 września 2018 roku

foto główne cede 20-22 września 2018 roku
Zapraszamy na Środkowoeuropejską Wystawę Produktów Stomatologicznych CEDE w Poznaniu w dniach 20-22 września 2018 r.
STOISKO - wkrótce szczegóły.

 Zapraszamy na Cede oraz Sesję Implantologiczną w ramch 2. Kongresu  Unii Stomatologii Polskiej, gdzie m. in. dr n. med. Mariusz Duda wygłosi wykład "Digital workflow - od skutecznej odbudowy tkanek twardych i miękkich do korony estetycznej."

"CEDE 2018 to kolejny etap procesu ewolucji wydarzenia z formuły wystawienniczej w inspirujące spotkanie biznesowo-edukacyjne, skupiające w jednym miejscu i w jednym czasie, świadomych własnych potrzeb uczestników branży stomatologicznej.

Tak jak w 2017 r. - podczas CEDE 2018 – w obecności lekarzy dentystów, techników dentystycznych, higienistek czy asystentek, będziemy stawiać znak równości pomiędzy koniecznością znajomości nowoczesnych technologii a uzupełnianiem wiedzy zgodnej z najwyższymi standardami. Nie mamy wątpliwości, że to właściwy kierunek rozwoju nie tyko polskiej stomatologii, ale każdego jej uczestnika z osobna.

CEDE 2018 będzie kolejnym dowodem na to, że biznes, nauka i praktyka w stomatologii mają wiele płaszczyzn przenikania. W dniach 20-22 września do Poznania zapraszamy wszystkich, którzy chcą leczyć nowocześnie, bezpiecznie i komfortowo, a równocześnie pragną uczestniczyć w projekcie promującym osiągnięcia polskiej dentystyki na całym świecie."

Organizatorzy, firma Exactus 

Do zobaczenia w Poznaniu 

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.