Filmy

foto główne wpisu curriculum implantologii małoinwazyjnej
Szkolenia z czynną asystą przy pacjentach - każdy uczestnik samodzielnie wprowadza 4 implanty u pacjenta, kameralne 4 - osobowe grupy, warsztaty hands - on,

foto główne wpisu curriculum perioimplantologiczne
Szkolenia z czynną asysta przy pacjentach, kameralne 6 - osobowe grupy, warsztaty hands - on, szkolenie teoretyczne, same praktyczne informacje

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.