Filmy

foto główne wpisu curriculum implantoprotetyczne
Szkolenia z czynną asystą przy pacjentach, kameralne 6 - osobowe grupy, warsztaty hands - on, szkolenie teoretyczne, same praktyczne informacje

foto główne wpisu curriculum chirurgii przedimplantacyjnej
Szkolenia z czynną asystą przy pacjentach, kameralne 6 - osobowe grupy, warsztaty hands - on, szkolenie teoretyczne, same praktyczne informacje

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.