Moduły kompetencyjne

SKAN/PLAN/PROJEKT/DRUK/SZABLON/IMPLANT/KORONA W 1 DZIEŃ
Nazwa Terminy Cena  
II EDYCJA - IMPLANTOPROTETYKA CYFROWA

Rekrutacja otwarta:-)

26.02.2018

2000 PLN
III EDYCJA - IMPLANTOPROTETYKA CYFROWA

Rekrutacja otwarta:-)

14.05.2018

2000 PLN

* Ceny zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

TEORIA WARSZTATY SKANOWANIA WARSZTATY PLANOWANIA WARSZTATY DRUKOWANIA LIVE SURGERY + TRANSMISJA LIVE

Każdy uczestnik szkolenia oprócz udziału w warsztatach hands-on będzie miał możliwość czynnego asystowania przy zabiegu implantacji i oddaniu tymczasowej pracy implantologicznej lub obserwacji live. Szkolenie odbywa się w grupach 7-16 osobowych.

HARMONOGRAM

11.00 - 11.15 - rejestracja uczestników
11.15 - 12.00 - skanowanie pacjenta - warsztat
12.00 - 13.00 - planowanie pracy implantoprotetycznej - teoria cz. 1
13.00 - 13.15 - przerwa kawowa
13.15 - 14.00 - planowanie pracy implantoprotetycznej - teoria cz. 2
14.00 - 15.00 - lunch
15.00 - 17.00 - projektowanie szablonu do nawigacji, projektowanie koron natychmiastowych - teoria, warsztat
17.00 - 17.15 - przerwa kawowa
17.15 - 18.00 - drukowanie szablonu, drukowanie koron natychmiastowych - warsztat
18.00 - 19.00 - zabieg implantacji z szablonem do nawigacji, natychmiastowe obciążenie wydrukowanymi koronami natychmiastowymi - live surgery

TEMATYKA TEORETYCZNA KURSU

  1. Skanowanie pacjenta
  2. Planowanie pracy
  3. Projektowanie szablonu do nawigacji
  4. Projektowanie koron natychmiastowych
  5. Drukowanie szablonu
  6. Drukowanie koron natychmiastowych
  7. Zabieg implantacji z szablonem do nawigacji
  8. Natychmiastowe obciążenie wydrukowanymi koronami natychmiastowymi

Digital workflow - skanowanie pacjenta, tomografia CBCT, skaner wewnątrzustny  - łączenie obrazów CBCT i skanów, planowanie rozmieszczenia implantów, szablonu chirurgicznego i odbudowy protetycznej.
Rodzaje prac implantoprotetycznych, planowanie, etapy pracy. Nawigacja  w implantologii, szablony do nawigacji. Obciążenie natychmiastowe i odroczone, indywidualne profile wyłaniania.
Uzupełnienia tymczasowe, dobór łączników, materiałów, oddanie pracy natychmiastowej, korekty. Drukowanie w gabinecie stomatologicznym, różne zastosowania. Spektrum możliwości we współczesnym Dental CAD CAM. Leczenie wieloetapowe i interdyscyplinarne.

Tematyka kursu może podlegać niewielkim zmianom.

CZAS

23 października 2017 – jednodniowy Moduł Kompetencyjny

OPŁATY

2000 pln brutto - jednodniowy Moduł Kompetencyjny

GODZINY CE

9 H

DODATKOWO

Promocje sponsorów Moduł Kompetencyjnego ustalane indywidualnie z uczestnikami. Moduł Kompetencyjny spełnia wymagania standardów edukacyjnych według ICOI International Congress of Oral lmplantologists w odniesieniu do umiejętności implantoprotetycznych oraz umożliwia uzyskanie punktów CE godzin szkoleniowych wymaganych dla weryfikacji  i utrzymania ICOI Fellowship, IPS Mastership i ICOI Diplomate. 

LOKALIZACJA KURSU

Moduł Kompetencyjny odbywa się w Duda Clinic College of Dental Medicine.

REZYGNACJA I ZMIANY

W przypadku rezygnacji późniejszej niż 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia opłata w wysokości 2000 pln brutto  nie będzie zwracana, w przypadku rezygnacji wcześniejszej niż 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia zostanie potrącona opłata manipulacyjna 500 pln brutto. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z problemów komunikacyjnych. 

STRUKTURA MODUŁU KOMPETENCYJNEGO I WYMAGANIA

Moduł Kompetencyjny  ma charakter teoretyczny, obserwacyjny i praktyczny i jest przeznaczone dla lekarzy dentystów. Szkolenie oparte jest na wykładach teoretycznych, prezentacjach, warsztatach (hands-on), obserwacjach i asystowaniu przy przyjmowaniu pacjentów implantoprotetycznych. Szkolenie jest przeznaczone dla stomatologów ogólnie praktyku¬jących oraz specjalistów, którzy rozpoczynają  odbudowywać implanty lub wprowadzili już do swojej prywatnej praktyki podstawy implan¬tologii. Jest również skierowane do lekarzy, którzy współpracują z implantologami i zajmują się tylko implantoprotetyką.

AKREDYTACJA CE ICOI

International Congress of Oral lmplantologists ICOI EUROPE - International Congress of Oral lmplantologists Europe PSI - Polskie Stowarzyszenie lmplantologiczne DC CDM- Duda Clinic College of Dental Medicine, każdy uczestnik otrzymuje 9 punktów edukacyjnych

POLITYKA DC COM

Duda Clinic CDM niekoniecznie zgadza się z filozofią dotyczącą procedur leczniczych bądź produktów prezentowanych przez sponsorów wspierających Moduł Kompetencyjny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia i zmiany wykładowców.

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.