Curriculum perioimplantologiczne

  • Szkolenie teoretyczne
  • Warsztaty hands - on
  • Pacjenci Live
  • Czynna asysta przy zabiegach perioimplantologicznych
  • Tylko praktyczne informacje
  • Każdy uczestnik otrzymuje 58 punktów edukacyjnych
  • Liczba miejsc ograniczona, 6-cio osobowe grupy
Nazwa Terminy Cena  
I EDYCJA - WRZESIEŃ 2017

Rekrutacja zamknięta

28.09.2017 - 29.09.2017

19.10.2017 - 20.10.2017

9.11.2017 - 10.11.2017

7.12.2017 - 8.12.2017

12200 PLN 
II EDYCJA - STYCZEŃ 2018

Już są terminy ! startujemy w styczniu 2018, rekrutacja rozpoczęta, serdecznie zapraszamy:-)

25.01.2018 - 26.01.2018

1.03.2018 - 2.03.2018

12.04.2018 - 13.04.2018

17.05.2018 - 18.05.2018

12200 PLN

*

* Ceny zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Celem Curriculum jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu perioimplantologii lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia w periodontologii i jej zastosowaniu w implantologii, mają niewielkie doświadczenie lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Przeprowadzone szkolenie będzie obejmować wprowadzenie do perioimplantologii, warsztaty z nauką technik zabiegowych a każdy uczestnik szkolenia będzie miał również możliwość czynnego asystowania przy przyjmowaniu wielu pacjentów perioimplantologicznych na różnych etapach leczenia. Szkolenie odbywa się w grupach 6 osobowych. 


TEMATYKA TEORETYCZNA KURSU 

  Tematyka kursu może podlegać niewielkim zmianom. Wprowadzenie do perioimplantologii obejmować będzie zagadnienia: 
 
Znaczenie czynników ryzyka w etiopatogenezie zapalenia przyzębia i periimplantitis. Ocena higieny u pacjentów przed i po zabiegu implantacji.  Metody diagnostyczne i ocena zaawansowania stanu zapalnego wokół implantów. Znaczenie czynników ogólnoustrojowych w etiopatogenezie i przebiegu zapalenia okołowszczepowego. Różnice anatomiczne i histologiczne pomiędzy przyzębiem wokół implantu i zęba własnego pacjenta. Podział zapaleń przyzębia i periimplantitis. Algorytm postępowania w przypadku zapalenia przyzębia chronicznego, agresywnego i opornego na leczenie. Algorytm wizyt kontrolnych w zależności od istniejących czynników ryzyka. Przygotowanie pacjenta z zapaleniem przyzębia do zabiegu implantacji. Algorytm postępowania w przypadku zapalenia okołowszczepowego- protokół CIST. Metody oczyszczania i dekontaminacji powierzchni implantu. Antybiotykoterapia ogólna, farmakoterapia miejscowa oraz terapia fotodynamiczna w leczeniu periimplantitis i zapaleń przyzębia. Zastosowanie techniki regeneracji i resekcji w zapaleniu okołowszczepowym. Rodzaje materiałów kościozastępczych i porównanie skuteczności regeneracji w zależności od rodzaju ubytku kostnego. Zastosowanie A-PRF i I-PRF w procesie regeneracji i gojenia. Zarządzanie tkankami miękkimi przed i po implantacji. Wpływ braku dziąsła zrogowaciałego w etiopatogenezie zapaleń okołowszczepowych. Techniki pobierania wolnych przeszczepów dziąsłowych. Metody augmentacji tkanki miękkiej w okolicach implantu w celu poprawy estetyki i pogrubienia biotypu dziąsłowego.

 
TEMATYKA PRAKTYCZNA KURSU 

Celem szkolenia będzie nauka praktycznych technik zabiegowych w perioimplantologii: pobieranie wolnych przeszczepów dziąsłowych, techniki szycia miejsca dawczego i biorczego, wykorzystanie membran PRF w procesie gojenia, poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego przed implantacją. Periimplantitis - oczyszczanie implantów za pomocą urządzeń  ultradźwiękowych i narzędzi manualnych,  zabieg implantoplastyki z i bez wykorzystania lasera; pogrubienie biotypu dziąsłowego nad implantem, regeneracja kości.
 
 

Dzięki kompatybilnym modułom szkoleniowym z zakresu implantologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i chirurgii przedimplantacyjnej, każdy uczestnik nauczy się holistycznego podejścia do implantacji.